reconstruire imagini cu ajutorul reflexiei ochi uman